חוות דעת פסיכיאטרית לאובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה-חוות דעת פסיכיאטרית

חוות דעת פסיכיאטרית לאובדן כשור עבודה מהווה למעשה חוות דעת רפואית הנערכת על ידי פסיכיאטר מומחה שעונה על מספר שאלות עקרוניות:

1. מה המצב הנפשי של הנבדק- האם הנבדק סובל מהפרעה נפשית או קוגניטיבית מוכרת? הדבר כרוך, כמובן בבדיקה, עיון במסמכים רפואיים , וביצוע פעולות משלימות כגון בדיקות דם, בדיקות הדמייה או טסטים פסיכולוגיים ונוירו קוגניטיביים. אין אפשרות לטעון לאובדן כושר עבודה ללא קיומה של הפרעה מוכרת. אמירה סתמית של "אני לא יכול לעבוד" אינה יכולה להיות הגיונית ולכן לא תתקבל.

2. מה חומרת הבעיה הנפשית של הנבדק?- לא די לומר שהנבדק סובל מהפרעה נפשית. אנשים יכולים לסבול מדיכאון או מחרדה אבל ישנה חומרה שונה של ההפרעה לכל אחד שנבדק. הפסיכיאטר יעריך מה המצב הנפשי של האדם ומה חומרת התסמינים שהוא סובל מהם. לשם כך הוא יכול להיעזר בידע הקליני שלו- כלומר האם בזמן הבדיקה קיימים סימנים והתסמינים עומדים בחומרת הסימנים שנצפים ויוכל להפנו את הנבדק למבחנים עקיפים על מנת לברר את חומרת התסמינים.

3. כיצד ההפרעה הנפשית של הנבדק משפיעה על יכולתו לעבוד? לעתים קרובות יהיה צורך בדיון ממשי ואיכותי לגבי היכולות הנדרשות מאותו אדם על מנת לעבוד ולהמשיך ולעסוק במקצוע שהוא עסק בו לפני הפגיעה הנפשית. האם חומרת הבעיה מצביעה שהוא אינו יכול לעבוד? מה היקף המשרה והפעולות שהנבדק יכול לעסוק בהן הן שאלות משלימות שיהיה על המומחחה בפסיכיאטריה לענות עליהן.

4. האם קיימות בעיות אחרות שיכולות לפגוע ביכולתו של הנבדק לעבוד במקצוע שלו? נוכל להמחיש זאת בעזרת דוגמא- שחקן כדורגל שנפגע ברגלו בתאונה והוא סובל מפגיעה בברכו. סביר להניח שיפתח דיכוןא לאחר מכן בגלל שהוא עלול לאבד את מקור פרנסתו, מקור הערך העצמי שלו וההשלכות של מחלתו על חייו עלולה להיות קשה ומשמעותית מאוד. האם לא די בפגיעה ברגלו על מנת לומר שהוא סובל מאובדן כושר עבודה? לעתים קרובות יצטרך הפסיכיאטר לענות על השאלה בגבולות הלא ברורים והעמומים שבהם הפגיעות הגופניות אינן חמורות דין על מנת לקבוע שהנבדק איבד את יכולתו לעבוד. האם די בפגיעה הנפשית או הקוגניטיבית שלו על מנת לקבוע שהוא אינו יכול לעבוד?

חוות דעת לאובדן כושר עבודה מסיבות נפשיות או קוגניטיבות צריכה להיות ערוכה על ידי פסיכיאטר מומחה. מדוע?< מכיוון שהוא הגורם הרפואי המקצועי שיכול להעריך חומרת פגיעות נפשיות. ניסיונות לעקוף את זה ולהגיש חוות דעת מידי גורמים אחרים עלולה להיות בעייתית לצובע. ישנם אנשים שמעדיפים "לחסוך" ומגישים חוות דעת מרופאי תעסוק ובהם מכניסים את הנכות שנקבעת לדעת המומחה ברפואה תעסוקתית בקביעה שהנבדק אינו יכול לעבוד מסיבה נפשית. סביר להניח שחוות דעתו פחות אמינה מאשר של פסיכיאטר. ישנם מקרים אחרים שמוגשות חוות דעת על ידי פסיכולוגים. לכאורה אלו אנשי מקצוע שמנוסים באבחון וטיפול נפשיים אולם הנוהג בישראל הוא שפסיכולוגים אינם מנוסים דים באבחון הפרעות נפשיות, אינם מנוסים דים בקביעת שיעור הנכות ואינם מנוסים דים בהרכה לצורך יכולת לעבוד.

משום כך, כדאי להתייעץ עם העורך דין שלך לגבי האפשרות והצורך להגיש חוות דעת פסיכיאטרית. סביר להניח שהעורך דין שלך יודע מה אתה צרך למקרה שלפניו. למרות שהפעילות הזו כרוכה בהוצאות נוספות, עדיף, במקרים רבים, להוציא את הסכום הנוסף ולא להתמהמה עם חוות דעת שלא תוכל לשרת את המטרה לשמה היא נועדה.

Category: חוות דעת פסיכיאטרית

תגיות: , ,

- ינואר 22, 2015