16th מאי 2015

0 Comments

כיצד לטפל בדיכאון באמצעות תרופות טבעיות

הכוח הפנימי שלך הוא המפתח ללמידה ללהילחם בדיכאון בעצמך, אני יודע כי אני כבר שם. אנשים רבים לא רוצים להודות, אבל זה מאבק שדורש הרבה ומעט מאוד אחר. עם אמונה ואמונה בעצמך אתה יכול להתגבר…

Read More

31st מרץ 2015

0 Comments

טיפול בדיכאון שלך

דע לטפל בדיכאון שלך דיכאון היא הפרעה של סימפטומים פסיכולוגיים ופיסיים. בניגוד לתפישת העבר שחשבו שהדיכאון זה מצב שבו אדם "בוחר" להמנע מפעילויות, אנחנו היום מבינים שדיכאון היא מחלה גופנית לכל דבר עם ביטויים גופניים…

Read More