31st מרץ 2015

0 Comments

מדיטציה ופוביה

מהי פוביה וכיצד תוכל להעיזר במדיטציה? האם אתה יודע מה היא פוביה? פוביה היא סוג של חרדה שקשה לסבול את קיומה ואת התיפקוד היומי הרגיל כשהיא קיימת. פוביה נחשבת לאחת מהפרעות החרדה והיא מאוד נפוצה….

Read More