29th אוג 2016

0 Comments

פסיכולוג שיכול לעזור לילד שלך

החיים המודרניים מכתיבים לנו את הקצב בערים גדולות, שבו החיים הוא ניטור די מהר ואנשים מיידיים בערים אלו הם מכור לעבודה מיסודו. אין לך זמן לכל זה הוא קיבל את העבודה, עבודה מקצועית. האנשים בערים…

Read More