16th מאי 2016

0 Comments

כמה עצות שיעזרו לך לטפל בדיכאון

האם אתה מחפש פסיכיאטר או פסיכולוג? למשל, כדי לעזור עם הדיכאון שלך שאתה? אז אתה חייב להיות קצת מבולבל רק איך ללכת על זה, כמו שאתה קורא את זה. אל תדאגו, כפי שאנו נותנים לכם…

Read More

15th אפר 2015

0 Comments

טיפול פסיכיאטרי עצמי כיצד לשלוט בדיכאון

כפי שכולנו יודעים, אנחנו חיים במאה ה -21 ששייכים לחברת צמיחה גבוהה ומלאה אתגר ותחרות. אז אנשים יתחילו סבירים להילחם על הישרדותם. ואז תוכל לראות אנשים שנכנסים ויוצאים באופן פעיל, למעשה כמה רגש שלילי כבר…

Read More