8th אפר 2015

0 Comments

סימני התקף פאניקה

האם אתה סובל מהתקפי חרדה תכופים? בעיות אלה הן תמיד חלק בלתי נפרד מהחיים של כולם. אנשים בדרך כלל סובלים מסוג זה של בעיה על ידי יותר מסיבה אחת. מתח, דיכאון, מתח וחרדה הם רק…

Read More

3rd אפר 2015

0 Comments

תסמיני התקף פניקה

כיצד התקף פניקה מרגיש? התקף חרדה היא התפרצות פתאומית של כל הכריז הביא כתופעה פיזיולוגית של אחד ממספר הגורמים מתוך סדרה של התופעות הבאות, אך מוצג עם סימפטומים פיזיים וקוגניטיבית. לפי שתפ]נה אל פסיכיאטר אנחנו…

Read More