11th אפר 2015

0 Comments

הבנת דיכאון – סימנים של דיכאון

האם אתה סובל מאחד מאלו?   אובדן מוחלט של עניין בתחביבים ופעילויות נהנה בעבר? רמות האנרגיה הנמוכה? ירידת בתיאבון וכתוצאה מכך ירידה במשל? הקטן מחשבות אובדניות זה לא קל לאנשים הסובלים מדיכאון לנער את רגשותיהם…

Read More