5th ינו 2014

0 Comments

חרדה חברתית-פוביה מביקורת

מהי חרדה חברתית? ספר האבחון האמריקאי למחלותוהפרעות נפשיות ה DSM-5 מתאר את החרדה החברתית. האבחנה על פי הקוים המנחים הללו נועדה מחד להגיעלאבחון מדוייק שניתן יהיה לטפל בבעיה הנטענת ומאידך שיהיה אפשר להבדיל בין מצבים…

Read More