17th אפר 2015

0 Comments

הסבר מפסיכיאטר לגבי דיכאון

מה פסיכיאטר אומר על דיכאון. הסבר בשפת העם בריאות נפש היא על איך אנחנו נוטים לחשוב ולהרגיש עצמנו ועל העולם הסובב אותנו וכיצד אנו נוטים להתנהג ולתקשר עם אחרים בחיי היומיום שלנו הבסיסיים. זה לא…

Read More

11th אפר 2015

0 Comments

הבנת דיכאון – סימנים של דיכאון

האם אתה סובל מאחד מאלו?   אובדן מוחלט של עניין בתחביבים ופעילויות נהנה בעבר? רמות האנרגיה הנמוכה? ירידת בתיאבון וכתוצאה מכך ירידה במשל? הקטן מחשבות אובדניות זה לא קל לאנשים הסובלים מדיכאון לנער את רגשותיהם…

Read More