22nd ינו 2015

0 Comments

פסיכוגריאטר

פסיכוגריאטר -אבחון פסיכוגריאטרי. העולם המערבי מתאפיין במספר דברים מבחינת האוכולוסיה. קודם כל, האוכלוסייה נעשתה בריאה יותר- מחלות שהיו גורמות לאנשים רבים למות בגיל צעיר, אך לפני כ 50 שנה, אינן קיימות היום. ושנית, האוכלוסייה נעשתה…

Read More