22nd ינו 2015

0 Comments

חוות דעת פסיכיאטרית לאובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה-חוות דעת פסיכיאטרית חוות דעת פסיכיאטרית לאובדן כשור עבודה מהווה למעשה חוות דעת רפואית הנערכת על ידי פסיכיאטר מומחה שעונה על מספר שאלות עקרוניות: 1. מה המצב הנפשי של הנבדק- האם הנבדק סובל…

Read More

22nd ינו 2015

0 Comments

חוות דעת פסיכיאטרית- לשם מה צריך אותה ?

כשהינו ילדים קטנים בגן נראה שהכל היה מאוד פשוט וקל. היינו מגיעים להסכמה על ידי בכי, על ידי מכות או לאחר התערבות הגננת. כשאנחנו בוגרים הכללים נשארים דומים- אנחנו לא תמיד מסכימים על דברים ולא…

Read More